Microteam d.o.o. - Kurilovečka 1 - Velika Gorica - tel 01 6219 280 - fax 01 6219 282 - email info@microteam.hr
Predmeti u košarici: 0   Sub- Ukupno : €0.00

Jamstvo

Jamstveni povrati i zamjena robe


Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ukoliko se radi o potrošnim materijalima (tintama, tonerima), moraju biti originalno zapakirani i neoštećeni.

Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Prava iz jamstvenog lista kupac može ostvariti ukoliko se pridržavao priloženih naputaka o uporabi proizvoda.

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis.

Prava iz jamstva ostvaruju se kod ovlaštenih servisa odnosno uvoznika pojedinih proizvoda uz predočenje računa od Microteam i jamstvenog lista koji izdaje ovlašteni uvoznik pojedinog proizvoda. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda po cjeniku, te troškove dostave. Reklamirani proizvod mora biti upakiran u originalnu ambalažu s kompletnim priborom i s kratkim opisom kvara.

Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, Microteam se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog/boljeg proizvoda.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena programska oprema)
 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,...)
 • baterije ili kvarove nastale curenjem baterija (odnosi se na baterije koje su sastavni dio kupljenog proizvoda)
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene kod Microteama i ako je za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti
 • garancija na mrtve pixele kod LCD monitora je definirana od strane proizvođača (uređaji se ne zamjenjuju).

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti Microteama
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

Kupac ima pravo na povrat proizvoda koji mu je poslan greškom ili proizvoda koji su oštećeni, a oštećenje nije nastalo prilikom transporta i to u roku od 2 radna dana po primitku pošiljke. Microteam će odobrit povrat proizvoda u dogovoru sa kupcem (e-mail, telefon), te će kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Kupac je dužan eventualnu reklamaciju uputiti putem e-maila ili telefonom na Microteam u roku od 2 radna dana nakon primitka pošiljke.

Naknadne reklamacije neće se uvažavati.

Reklamacija se ne priznaje ukoliko je kupac naručio krivi proizvod ili mu se naručeni proizvod ne sviđa.

Dvojno iskazane cijene su izračunate prema fiksnom tečaju konverzije 1€ = 7,53450 kn